ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้งานของคุณและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เมื่อคุณสร้างบัญชีที่ Ku หรือใช้บริการแสดงว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข Ku Casino เหล่านี้ เราให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับเกมออนไลน์และการพนัน ผู้ใช้ต้องมีอายุเกิน 18 ปีหรือบรรลุนิติภาวะในการเล่นการพนันในเขตอำนาจศาลของตน แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา รวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจหลักปฏิบัติของเรา

การสร้างบัญชีในการเดิมพัน

ในการใช้บริการของเรา คุณต้องสร้างบัญชี คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องบัญชีและรหัสผ่านของคุณ ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

คุณจะต้องตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องห้ามใดๆ ต่อไปนี้

  1. คัดลอก แจกจ่าย หรือเปิดเผยส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการในสื่อใดๆ 
  2. พยายามแทรกแซง ความสมบูรณ์ของระบบหรือความปลอดภัย หรือถอดรหัสการส่งสัญญาณใด ๆ ไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการ 
  3. ดำเนินการใด ๆ ที่กำหนดหรืออาจกำหนดภาระงานขนาดใหญ่ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมส่วนกับโครงสร้างพื้นฐานของเรา 
  4. อัปโหลดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไวรัส เวิร์ม หรือตัวแทนซอฟต์แวร์อื่นๆ ผ่านบริการ 
  5. การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือหน่วยงาน ทำการฉ้อโกง ซ่อนหรือพยายามปกปิดตัวตนของคุณ 
  6. รบกวนการทำงานที่เหมาะสมของบริการ

บริการโดยเรา มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้จากการพนันบนอินเทอร์เน็ต บริษัทไม่มีเจตนาที่จะให้คุณฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้เนื้อหาทั้งหมดใน Ku รวมถึงการออกแบบ ข้อความ กราฟิก รูปภาพ วิดีโอ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง และไฟล์อื่นๆ เป็นทรัพย์สินของเรา หรือผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

ข้อจำกัดความรับผิด

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือเป็นการลงโทษอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือใช้ หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึง ความประมาทเลินเล่อ) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทก่อตั้งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว เวอร์ชันล่าสุดจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเราเสมอ การเข้าถึงหรือใช้บริการต่อไปหลังจากการแก้ไขมีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไข

โปรดจำไว้ว่า เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเสมอที่จะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเมื่อร่างข้อกำหนดในการให้บริการ ตัวอย่างนี้อาจไม่ครอบคลุมข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดสำหรับสถานการณ์และเขตอำนาจศาลเฉพาะของคุณ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และผู้อนุญาตไม่รับประกันว่า 

เราอาจยุติหรือระงับบัญชีของคุณทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหากคุณละเมิดข้อกำหนด สิทธิ์ในการใช้บริการของคุณจะสิ้นสุดลงทันที เมื่อวางเดิมพันกับเราคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจกฎที่เกี่ยวข้องกับเกมหรือเหตุการณ์เฉพาะที่คุณกำลังเดิมพัน และตกลงที่จะผูกพันตามนั้น

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการเกมพนันอย่างมีความรับผิดชอบ เรานำเสนอมาตรการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงการตั้งค่าวงเงินฝาก การกีดกันตนเอง และเครื่องมืออื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าการพนันอย่างรับผิดชอบ เรายอมรับวิธีการชำระเงินที่หลากหลาย ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และจากการประมวลผลที่ผิดกฎหมาย การสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ การถูกทำลาย และความเสียหาย

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว การใช้เว็บไซต์ของเรา หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเราจะได้รับการแก้ไขตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทก่อตั้งขึ้น หากพบว่าข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้อง ข้อกำหนดนั้นจะถูกจำกัดหรือตัดออกในขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็น เพื่อให้ข้อกำหนดนั้นยังคงมีผลสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้และสามารถบังคับใช้ได้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราถือเป็นข้อตกลงแต่เพียงผู้เดียวและทั้งหมดระหว่างคุณและ เรา เกี่ยวกับบริการและแทนที่ความเข้าใจ ข้อตกลง การรับรอง และการรับประกันทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปากเปล่าก่อนหน้านี้และพร้อมกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราและยอมรับข้อกำหนด โปรดทราบว่าตัวอย่างข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณ และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเมื่อร่างข้อตกลงดังกล่าวเสมอ